Platba

Prosíme o uhrazení poplatku ve výši 600,- Kč do konce října 2015. Platbu je možné provést hotově před hodinou, nebo zaslat na účet č. 2752951123/0800 u České spořitelny. Do kolonky "zpráva pro příjemce" uveďte, prosím jméno DÍVKY. Za sourozence je možné provést jednu platbu. Dívky, které byly na soustředění neplatí, mají přeplatek ze soustředění.