Platba a podobné nutnosti

01.10.2018 21:27

Platbu za hodiny moderní gymnastiky zasílejte, prosím na účet u České pojišťovny 2752951123/0800. Do kolonky "Zpráva pro příjemce:" uveďte, prosím, jméno dcery, za kterou platíte. V době "GDPR" není tento údaj vymahatelný, předejdeme tak ale nedorozumění s platbami. Děkuji. Celková částka na celý školní rok je 1000,- Kč pro dívky, které mají trénink 1x týdně. Platbu lze rozdělit na 800,- Kč nyní a 200,- Kč v únoru. Platbu je možné provést i hotově v přestávce mezi tréninkovými hodinami.

GDPR - prosíme o vyplnění formuláře. Získáváme od Vás citlivá data, za účelem evidence Vašich dcer ve sportovním klubu, příp. Českém svazu moderní gymnastiky - dívky jsou tak pojištěné na akcích našeho oddílu a mohou se účastnit nejrůznějších aktivit, včetně závodů.

GDPR-MG2018.pdf (48,3 kB)

Zdravotní dotazník - děti a mládež navštěvující sportovní oddíly musí mít potvrzení od lékaře, že se smí danému sportu věnovat.Jelikož se v našem oddílu věnujeme pouze Základnímu a kombinovanému programu, potvrzení je oprávněn vydat ošetřující praktický dětský lékař. Není třeba prohlídka u sportovního lékaře!

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte_MG_SVP.pdf (396,7 kB)

—————

Zpět